Úvod Ubytování Zájezdy Tipy na výlety Podmínky Kontakt
 

Lidový skanzen Kouřim

Na jihu Polabí leží starobylé královské město Kouřim s dlouhou a bohatou historií. Pro nás je ale toto městečko zajímavé jako sídlo Muzea Kouřimská. Skanzen na okraji obce shromažďuje lidové stavby z okolí a můžeme zde vidět i stavení a objekty ze zátopové oblasti přehrady na Zelivce. K nejstarším patří polygonální stodola z Henešovska, dále špýchar z Kutnohorska nebo statek z Týřovic s expozicí chmelařství a mnoho jiných obdivuhodných staveb. Ve skanzenu se pořádají i různé sezónní národopisné slavnosti.

Do Kouřimi se dostaneme ze silnice č. 12 Praha-Kolín odbočkou vpravo asi 6 km za Českým Brodem.

Skanzen se nachází nedaleko města Kouřim (přesněji řečeno na kraji města). Skanzen představuje život českého venkova v 17.-18. století. Skanzen byl založen v roce 1972 a původně sloužil jako muzeum pro stavby ze zátopové oblasti nádrže Želivka. Pro návštěvníky byl skanzen otevřen v roce 1976. K prvním exponátům patřilo několik špýcharů, chalupa rolníka a roubená polygonální stodola z roku 1648. Po celý rok se ve skanzenu pořádají kulturní akce - zpravidla v únoru masopust, v květnu letnicové slavnosti, o prázdninách řemeslné léto a před Vánoci se připomíná advent.

Lidový skanzen Kouřim
Lidový skanzen Kouřim
Lidový skanzen Kouřim
Tip z kalendáře 55 turistických "nej" 2004 a 2010 z produkce firmy Helma, v.o.s.
Šťastnou cestu přeje Vlk  

Program skanzenu na rok 2012

Otevřeno:
duben: pá-ne 10:00-16:00
květen-červen: út-ne 10:00-17:00
červenec-srpen: út-ne 10:00-18:00

19. února
Masopust v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
1. dubna - 17. června
40 let Muzea lidových staveb v Kouřimi - výstava historie a provozu muzea
5. - 8. dubna
Velikonoce v Muzeu lidových staveb v Kouřimi
5. duben - Zelený čtvrtek
6. duben - Velký pátek
7. duben - Bílá sobota
8. duben - Hod boží velikonoční
15. května
Mezinárodní den muzeí - zvýhodněné prohlídky za 1 CZK
28. června - 31. říjen
Putování Kouřimskem II. - seznámení s historií a památkami na Kouřimsku
23. června
Trh chráněných dílen a neziskových organizací
7. 14., 21., 28. července, 4. a 11. srpna
Řemeslné pohádkové léto
18. srpna
Slavnosti lidových řemesel
14. října
Svatohavelské císařské posvícení
2. a 16. prosince
Advent v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

Program skanzenu na rok 2011

10.duben - Slavnostní zahájení turistické sezóny spojené s vynášením Smrtky.
Po Masopustu bude dalším národopisným programem tradiční výroční obyčej Vynášení Smrti, který proběhne v neděli 10. dubna od 12.00 hodin. Ve spolupráci s dětmi z kouřimské ZUŠ vyneseme ze skanzenu Smrt, a zároveň přineseme nové líto. V rychtě z Bradlecké Lhoty připomene výstava "Jaro na vsi" velikonoční zvyky a obyčeje. V domě z Jílového se od 14.00 hodin seznámíte s připravovaným projektem dostavby skanzenu na výstavě "Muzeum české vesnice v Kouřimi – projekt dostavby skanzenu".
23. duben - Chození s Jidášem
24. duben - Hod boží velikonoční
Obrazy z Pašijových her
25.duben - Pomlázka
Tradiční průběh velikonoční pomlázky spolu s velikonočním jarmarkem v prostředí probouzející se jarní přírody.
21. květen - Regionální den v MLS
30. květen – 3. červen - VII. dětský pohádkový týden
Zveme děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol na představení pohádek a řemeslné dílny pro nejmenší děti.
11. červen - Regionální den v MLS
25. červen – Trh chráněných dílen a neziskových organizací
VI. setkání chráněných dílen ve skanzenu. Ukázky tradičních řemesel s kulturním programem.
9. 7.,16. 7., 23.7.,6. 8.,13. 8. – Řemeslné pohádkové léto – Celé Česko čte dětem
20. srpen – Slavnosti lidových řemesel
15. října – Svatohavelské císařské posvícení
Tradičně pořádané lidové posvícení ve skanzenu se vším co k němu patří, s dobrým jídlem a tradičním jarmarkem.
4. prosinec – Svatomikulášské obchůzky
Dopolední obchůzky Barborek a Ambrože, odpoledne potom Mikulášské obchůzky s nadílkou dětem a mikulášský trh.
18. prosinec – Zlatá adventní neděle ve skanzenu
Vánočně vyzdobené chalupy, povídání a ukázky vánočních zvyků,obchůzky Lucek a Perchty, výroba vánočních ozdob

Program skanzenu na rok 2010

13. února Masopust držíme  
Závěr období od Tří králů do počátku předveliokonočního půstu uzavřou obchůzky masopustních maškar. Masopustní veselí zpestří zabíjačkové pochoutky a staročeská jídla.
13. března Na svatého Řehoře  
Řehořské kolední obchůzky spojené se svátkem sv. Řehoře, patrona žáků a škol, budou doplněny prodejní výstavou výrobků žáků škol.
20. března Svatojosefský trh  
Zahájení nové turistické sezónyVelikonoční výstavou Velikonoční tradice v lidové kultuře.
3. dubna Chození s Jidášem  
K Velikonocům nutně patří obchůzky chlapců s klapači a řehtačkami. Připomeneme také jeden z méně známých velikonočních obyčejů, chození s Jidášem.
4. dubna Před pomlázkou  
Tradiční průběh velikonoční pomlázky spolu s velikonočním jarmarkem v prostředí probouzející se jarní přírody.
29. května Letnicové slavnosti a máje na Kouřimsku  
Letnicové slavnosti spojené s křesťanským svátkem sv. Ducha, průvod májovníků a tance pod májí jako oslava již probuzené přírody.
31. květen - 4. červen VII. dětský pohádkový týden  
Zveme děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol na představení pohádek a řemeslné dílny pro nejmenší děti.
10. červenec Trh chráněných dílen a Město bez bariér  
V. setkání chráněných dílen ve skanzenu. Ukázky tradičních řemesel s kulturním programem. Současně proběhne ve městě Kouřimi projekt Město bez bariér.
24. červenec Svatoannenský trh  
 
21. srpen Slavnosti lidových řemesel  
Setkání řemeslníků provozujících tradiční lidová řemesla spojené s předváděním postupu výroby a trhem.
9. října Svatohavelské císařské posvícení  
Tradičně pořádané lidové posvícení ve skanzenu se vším co k němu patří, s dobrým jídlem a tradičním jarmarkem.
27.listopad Svatokateřinský trh  
 
4. prosince Tajemné postavy adventu  
Obchůzky Barborek a Lucek i jiných maskovaných postav v adventní době spojených s tradičními tabu, tradovanými především ve venkovském prostředí.
5. prosince Svatomikulášské obchůzky  
Mikulášské obchůzky s mikulášským průvodem maškar, nadílka dětem a mikulášský trh.V kouřimském muzeu bude na děti v pekle čekat čert s čerticí.
18. prosince Půjdem spolu na koledu  
Koledování dětí ve skanzenu doplněné vánočními koledami a trhem s možností navštívít výstavu betlémů ve skanzenu a kouřimském muzeu.
19. prosince My ti přinášíme Štědrého večera  
Představí předení na kolovrátku, draní peří a besedování ve skanzenu těsně před Štědrým dnem.

Výstavy:

Velikonoční tradice v lidové kultuře  
Výstava zachycuje cyklus velikonočních lidových obyčejů.
Vánoční betlémy  
Výstava betlémů ze sbírek Příbramských betlémářů, Vlastivědného muzea v České Lípě, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a Regionálního muzea v Kolíně.

Program skanzenu na rok 2009

21. února - Masopust držíme ...  
obchůzky masek na konci masopustního období; stalo se již dobrou tradicí, že každou novou sezónu na skanzenu zahajujeme masopustní veselicí. Mimo dvou obchůzek maškar /v 11 a ve 14 hodin/ nebude samozřejmě chybět domácí zabíjačka a vepřové hody, v chalupách se budou opět smažit koblihy a také předvádět typická řemesla a lidová tvorba.
17. března - 19. dubna - Panímámě lívance, pantátovi mazanec, pacholkovi pár vajec a děvečce šupance  
výstava k hlavním jarním svátkům; v jednotlivých objektech skanzenu se návštěvníci seznámí s celým velikonočním cyklem - odPopeleční středy až po velikonoční pondělí; pozná typickou výzdobu interiérů, velikonoční zvyky a obyčeje, tradiční sváteční stravu, kraslice a mnoho dalšího
17. března - 19. dubna - Čtrnáctero zastavení  
v rámci velikonoční výstavy proběhne pátá část výstavy o extravilánových křížových cestách v Čechách
28. března - Vynášení smrti  
nejstarší lidový zvyk konaný na oslavu konce zimy; fugirína symbolizující smrt a zimu je nesena průvodem děvčat za ves, kde je spálena nebo hozena do vody
29. března - Na svatého Řehoře  
obchůzky řehořského žákovského vojska na počest sv. Řehoře, patrona škol a školního žatstva; setkání maléreček
11. dubna - Chození s Jidášem  
obchůzky chlapců s řehtačkami, klapači a pomlázkami a jejich koledování; dávno zašlé obchůzky dětí připomínající zradu Jidáše na Ježíši Kristu; velikonoční jarmark
12. dubna - Před pomlázkou  
jak na naší vesnici pomlázka probíhala? Na straně jedné kluci s proutky, na straně druhé vřískající, upletenou žílou vyplácená děvčata, a to vše za doprovodu lifové muziky; velikonoční jarmark
19. května - 18. června - Obyčejové tradice středních Čech  
výstava představuje průřez lidovým zvykoslovním rokem od masopustu do svátku tří králů, tak jak je v dnešní době prezentováno na středočeském venkově i v městských aglomeracích. Hlavní zvykloslovně výroční svátky jsou prezentovány vždy jedním místem v kraji, kde je tento zvyk nejvíce rozšířen a samozřejmě doplněn i projevy z jiných míst.
Výstava v roce 2009 bude putovat po středních Čechách a vždy v rámci jejího pořádání bude připraven na tom kterém místě národopisný pořad.
Výstava je samozřejmě doplněna řadou trojrozměrného materiálu, který vhodně doplňuje fotografickou dokumentaci.
23. května - Letnicové slavnosti - setkání nositelů tradic  
připomínáme si tradiční oslavu májů a méně známé letnicové zvyky - věnčení kříže a hospody; jarmark; návštěvníci budou mít možnost poznat naše nejlepší lidové řemeslníky, kteří se honosí titulem Nositel lidového řemesla
1. - 5. června - VI. pohádkový týden  
již pošesté zveme do areálu skanzenu děti z mateřínek a 1. stupně ZŠ; tentokrát vás zvou pohádky Klemrdova kočovného divadla z Kolína a řemeslné dílničky pro nejmenší
13. června - Rodinný country weget  
nejen řemesly živ je skanzen; dobrá country muzika pro dospělé a zábavná stezka zdatnbosti pro děti je určitě milým zpestřením národopisného programu. A co více, z Kolína bude na tuto akci vypraven speciální country vlak motorák, který vám program zajisté zpestří.
20. června - 19. července - Noční směna  
výstava Michala Segerta (nar. 1968), absolventa oboru malby na pražské AVU, v současné době arteterapeuta v Psychiatrické léčebně v Kosmonosech a Ondřeje Bičovského (nar. 1979) výtvarného autodidaktika, v současné době arteterapeuta v Psychiatrické léčebně v Praza - Bohnicích. Prvně jmenovaný Michal Segert vystavuje malbu akrylem, Ondřej Bičovský linoryt. Výstava je pořádána v rámci IV. Trhu chráněných dílen.
11. července - IV. trh chráněných dílen a Město bez bariér  
čtvrté setkání chráněnek v kouřimském skanzenu; kromě ukázek tradičních řemesel a lidové tvorby v podání chráněných dílen bude připraven bohatý kulturní program; ve městě bude zároveň probíhat akce Město bez bariér.
28. července - 6. září - Vesnická sídla středních Čech  
cyklus výstav o dokumentaci lidového stavitelství ve středních Čechách nás tentokrát zavede do krásné oblasti skal a lesů severně od Prahy - na Kokořínsko, regionu, který i dnes vyniká množstvím zachovalých staveb lidové architektury.
22. srpna - Patnáct let s národopisnými pořady  
ano je to již patnáct let, co pro vás kouřimský skanzen připravuje národopisné pořady, při kterých vám představujeme nejen tradiční řemesla, lidové zvyky, ale také folklorní a divadelní soubory a muzikanty.
Oslavte toto výročí s námi a setkejte se s těmi, kteří po celou tuto dobu pro vás při pořadech účinkovali
11. září - 1. listopadu - střední Čechy a tradiční lidový oděv  
výstava představuje lidové odívání 1. poloviny 19. století, tak jak se užívalo v jednotlivých regionech středních Čech a okrajových částech hlavního města Prahy. Výstava je pořádána v rámci celostátní akce Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice.
10. října - Svatohavelské posvícení  
lidové veselice s trhem a tradičními posvícenskými radovánkami - čerstvě upečenými koláči, kachýnkou nebo husičkou s voňavým zelím, dobrým pitím a neodmyslitenou muzikou, divadelním či folklorním souborem. Mezi chalupami jarmark se zbožím lidové tvorby.
12. - 16. října Hrajeme si s dějepisem  
kníže Václav a jiné postavy z naší historie a legendy o nich v podání křivoklátského lidového divadla Tereza; pořad je dále doplněn řemeslnými dílnami při kterých si děti vyzkouší svojí šikovnost; součástí pořadu je i videoprojekce o trdičních lidových řemeslech; určeno pro II. stupeň ZŠ
28. listopadu - 30. prosince - Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují  
výstava k předvánočnímu a vánočnímu období; tradiční strave od Martina až po Tři krále, svátečně vyzdobené chalupy, betlémy, různé zdobení vánočních stromků - to je jen část toho, co čeká na návštěvníka, když navštíví kouřimský skanzen; nebude chybět ani možnost nákupu drobných vánočních dárků.
5. prosince - Mikulášské obchůzky a V. Mikulášská jízda  
obchůzky svatomikuláškého průvodu včetně nadílky dětem; mezi chalupami mikulášský jarmark a stavební ukázky vánoční lidové tvorby;
pro milovníky romantiky jsme připravili již V. ročník mikulášské jízdy z Kolína do Kouřimi a zpět motorovým vláčkem a v kouřimském skanzenu bude, jako již tradičně, pro děti připravené pravé `quot;nefalšované`quot; peklo
6. prosince - Tajemné postavy adventu  
obchůzky Barborek, Ambrožů, Lucek, klovcových bab, Peruchty, Tomáše, ometaček atd. Doba adventu s sebou nepřinášela pouze chvíle rozjímání, ale vlidovém prostředí i řadu obchůzek tajemných bytostí
19. prosince - Půjdem spolu na koledu  
k nádherné atmosféře staročeských vánoc patřilo vždy koledování dětí včetně prozpěvování vánočních koled; děti ve společnosti muzikantů vám připravili kolední obchůzky včetně známých i méně známých vánočních písní
20. prosince - My ti přinášíme štědrého večera  
budeme drát peří, příst na kolovrátku a péct cukroví, trošinku také besedovat, s muzikou si koledy prozpěvovat a vůbec se jen tak v poklidu připravovat na krásné a klidné vánoce

Program skanzenu na rok 2008

2. února - "Masopust držíme ..."  
obchůzky masek na konci masopustního období; stalo se již dobrou tradicí, že každou novou sezónu na skanzenu zahajujeme masopustní veselicí. Mimo dvou obchůzek maškar /v 11 a ve 14 hodin/ nebude samozřejmě chybět domácí zabíjačka a vepřové hody, v chalupách se budou opět smažit koblihy a také předvádět typická řemesla a lidová tvorba.
15. března - "Řehořské vojsko přichází" a "Třetí vyvážení smrtholky"  
obchůzky řehořského žákovského vojska na počest sv. Řehoře, patrona škol a školního žactva - to vše v podání kouřimských dětí; a po několika letech se v kouřimském skanzenu opět setkají malérečky, aby návštěvníkům předvedly svůj um při zdobení velikonočních kraslic. Z Kolína již potřetí přiveze motorový vláček figuru smrtholky, která bude na ukončení zimy opět slavnostně spálena ve městě Kouřimi.
22. března - "Chození s Jidášem"  
obchůzky chlapců s řehtačkami a klapači a jejich koledování; zapomenuté obchůzky znázorňující dětskými prostředky zradu Jidáše na Ježíši Kristu - jde vlastně o koledování chlapců o Zeleném čtvrtku před velikonočními svátky, kdy podle pověsti odlétly zvony do Říma a místo zvuků zvonů ze rozezvučely po našich vesnicích i městečkách klapačky s řehtačkami; velikonoční jarmark a bohatý kulturní program.
23. března - "Před pomlázkou"  
jak na naší vesnici pomlázka probíhala? Na straně jedné kluci' s proutky, na straně druhé vřískající, upletenou žílou vyplácená děvčata, a to vše za doprovodu lidové muziky; na to se můžete tento den těšit v kouřimském skanzenu; bude pokračovat velikonoční jarmark a ke slovu přijdou divadla, kejklíři a samozřejmě dobré jídlo a pití.
3. května - "Letnice"  
do programu muzea se vrací národopisný pořad, konaný na Svatodušní svátky, lidově nazývané letnice. Připomeneme si některé zajímavé letnicové zvyky, nebude chybět muzika, divadlo a samozřejmě i předvádění tradičních řemesel a lidové tvorby.
2. - 6. června - "Pohádkový týden"  
opět celý týden budou na letní scéně probíhat dětská představení pohádek a to vždy v 9 a v 11 hodin, aby hned vzápětí na ně navázal další zajímavý program; určeno pro MS a pro 1. - 3. třídy ZS.
12.července - "Trh chráněných dílen"  
třetí setkání "chráněnek" v kouřimském skanzenu; kromě předváděn! tradičních řemesel a lidové tvorby bude i celý kulturní program a rovněž i občerstvení plně v režii těchto zařízení; část výtěžku ze vstupného bude věnována některému ze sociálních ústavů; ve městě bude zároveň probíhat akce "Město bez bariér".
23. srpna - "Slavnosti lidových řemesel"  
oslava lidových řemesel a drobné podomácké výroby; pořad, který je zaměřený na představení co možná největšího počtu řemesel; bohatý kulturní program s muzikou, divadly, folklorními soubory a občerstvením;
22. - 26. září - "Jak to vlastně bylo s Václavem"  
Kníže Václav a legenda o něm v podání lidového divadla Tereza z hradu Křivoklát; pořad je dále doplněn řemeslnými dílnami; určeno pro 5. - 7. třídy ZŠ.
18. října - "Svatohavelské císařské posvícení"  
lidová veselíce s trhem a tradičními posvícenskými radovánkami; návštěvníci si již zvykli jezdit na skanzenové posvícení ochutnat čerstvě upečené koláče, uzobnout husičku nebo kousek kachýnky s voňavým zelím; také se vám sbíhají sliny, není nic lehčího než se do skanzenu vypravit a tu správnou posvícenskou náladu si prožít; a co by to bylo za posvícení bez muziky a folklóru
6. prosince - "Svatomikulášské obchůzky a Mikulášská jízda"  
mikulášský trh a obchůzky mikulášského průvodu včetně nadílky dětem; i letos vyjde Svatý Mikuláš se svým průvodem na cestu mezi jednotlivé chalupy muzea, aby přinesl dětem dárky a dospělým okamžiky klidu a sváteční pohody; pro milovníky romantiky jsme připravili již 4. ročník mikulášské jízdy z Kolína do Kouřimi a zpět motorovým vláčkem, který jako tradičně je vybaven drobným občerstvením, muzikou a děti již ve vláčku čeká nadílka od andělů a čertů; v kouřimském muzeu bude již tradičně připraveno pravé "nefalšované" peklo;
7. prosince - "Tajemné postavy adventu"  
obchůzky Barborek, Ambrožů, Lucek, klovcových bab, Peruchty, Tomáše, ometaček atd. Doba adventu s sebou nepřinášela pouze chvíle rozjímání, ale v lidovém prostředí i řadu obchůzek zvláštních a tajemných bytostí, spojených s nadílkou těm nejmenším či naopak s jejich potrestáním.
20. prosince - "Půjdem spolu na koledu"  
chození dětí po koledě za doprovodu muzikantů; k nádherné atmosféře staročeských vánoc patřilo vždy koledování dětí včetně prozpěvování vánočních koled; děti ve společnosti muzikantů vám připravily kolední obchůzky včetně známých i méně známých vánočních písní.
21. prosince - "My ti přinášíme Štědrého večera"  
budeme opět drát peří, příst na kolovrátku, péct cukroví, besedovat a vůbec se jen tak v poklidu připravovat na vánoce; po chalupách budou obcházet muzikanti a budou vám zpříjemňovat sváteční chvíle vyhráváním a zpěvem vánočních koled;

Pořady začínají vždy v 10 hodin a ukončeny jsou v 16 hodin, výjimečně v letním období v 17 hodin;

Výstavy v roce 2008

11. - 30. března - "Smrt nesem ze vsi, do rybníka za vsí"  
výstava k hlavním jarním svátkům; v jednotlivých objektech skanzenu se návštěvník seznámí s celým velikonočním cyklem - od Popeleční středy až po velikonoční pondělí; pozná typickou výzdobu interiérů, velikonoční zvyky a obyčeje, tradiční sváteční stravu a nebude chybět ani výstavka kraslic; ve výstavním sále proběhne již čtvrtá část výstavy o křížových cestách v Cechách a úvodní část výstavy o zanikajícím řemesle "Orobinec kdysi a dnes".
1. dubna- 6. července - "Vesnická sídla středních Čech"  
druhá část cyklu výstav o dokumentaci lidového stavitelství - Mladoboleslavsko, Kokořínsko.
12. července - 3. srpna - "Výstava v rámci trhu chráněných dílen"  
další z výstav mladých umělců, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s handicapovanými spoluobčany
8. srpna - 28. října - "Jelena Látalová"  
návštěvníkům skanzenu bude nabídnuta první část velice zajímavé a cenné fotografické výstavy naší bývalé národopisné pracovnice a vynikající fotografky.
25. listopadu - 30. prosince - "Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám"  
výstava k předvánočnímu a vánočnímu období; tradiční strava od Martina až po Tři krále, svátečně vyzdobené chalupy, betlémy, různé zdobení vánočních stromků - to je jen část toho, co čeká na návštěvníka, když navštíví kouřimský skanzen; nebude chybět ani možnost nákupu drobných vánočních dárků

5 nejbližších tipů

 1. obec Kouřim - Kolínsko - vzdálenost: 0.7 km
 2. obec Ždánice - Kolínsko - vzdálenost: 3.1 km
 3. sloup v Klášterní Skalici - vzdálenost: 3.2 km
 4. obec Malotice - Kolínsko - vzdálenost: 3.4 km
 5. obec Třebovle - Kolínsko - vzdálenost: 3.6 km

5 nejbližších ubytovacích zařízení

 1. Mlýn Davídkov - restaurace a pen (penzion) - vzdálenost: 6.5 km
 2. Autokemp SUS + Lonská (kemp) - vzdálenost: 11.4 km
 3. Legner Hotel Zvánovice (hotel) - vzdálenost: 14.3 km
 4. Modrý bod (penzion) - vzdálenost: 16.0 km
 5. Ubytovna TJ Stadion Kutná Hora (ostatni) - vzdálenost: 22.5 km
GPS poloha
 1. ,
  Klikněte na mapu pro přenesení polohy..


49°59'44.7468''N 14°58'21.9540''E GeoURL