Úvod Ubytování Zájezdy Tipy na výlety Podmínky Kontakt
 

Artemidin chrám v Efesu

Artemis - řecká bohyně lovu

Do Řecka kolem přelomu 2. a 1. tisíciletí př.n.l. přišly kmeny Iónů a Acháiů. Jak postupně vzrůstal počet obyvatel, došlo došlo k přelidnění a tyto kmeny začaly kolonizovat egejské ostrovy a pobřeží Malé Asie. Iónové se usadili mimo jiné i na středním pobřeží Malé Asie. Tady kolem roku 1000 př.n.l. založili město, jež nazvali Efesos (dnešní Efes v Turecku, jižně od Izmiru). Řecká města si střežila svou nezávislost, ale pokaždé se jim to nepodařilo.

Efesos se stal významným obchodním přístavem a také střediskem kultu bohyně Artemidy, který převzal ještě z předřeckého období. Artemis byla nemanželskou dcerou Dia a bohyně Létó a sestrou Appolóna; byla panenskou bohyní přírody, bohyní lovu a zároveň bohyní svateb a plodnosti. Bývá zobrazována jako lovkyně s lukem v ruce v doprovodu lesních nymf a zvěře, hlavně jelena. Této bohyni tedy Efesané již kolem roku 800 př.n.l. zbudovali chrám. Ten byl několikrát přestavěn; nakonec jej zničili Lýdové, když kolem roku 550 př.n.l. město dobyli. Lýdský král Croeses však velkoryse sponzoroval výstavbu nového, který bude považován ze jeden ze sedmi divů světa; během několika let poté lýdská říše zanikla, když se pokusila uzmout Persii část území - sama se stala částí Persie.

pozůstatky Artemidina chrámu

Chrám byl zbudován na starém kultovním místě v polovině 6. stol. př.n.l. v iónském slohu. Stavitelé pocházeli jednak z Kréty (Chersifrón a Metagénés) a jednak z ostrova Samos (Theodoros); na vzniku chrámu se podíleli řemeslníci z celé Asie. Půdorys chrámu byl pravoúhlý, jak bylo tehdy zvykem, a měl rozměry 115x55 metrů. Na rozdíl od jiných staveb svého druhu byl však zbudován z mramoru. Střešní konstrukci se zdobeným průčelím shlížejícím na prostorné nádvoří před chrámem podpíralo 127 iónských sloupů, z nichž každý byl 18 metrů vysoký. Sloupy byly pravidelně rozmístěny po celém chrámu, kromě vnitřní celly neboli příbytku bohyně. Chrám ukrýval mnoho uměleckých děl, včetně čtyř starých bronzových soch Amazonek, které byly dílem nejlepších sochařů té doby: Feidas, Polycleitus, Kresilas, Fradmon. Nejdůležitější objekt se ale nacházel uvnitř celly - socha samotné bohyně, o které nemáme jedinou dochovanou zmíňku; neexistuje nicméně důvod pochybovat, že tam skutečně stála. Chrám sloužil kromě náboženských potřeb také jako obchodní centrum; navštěvovali je také obchodníci, turisté, umělci a králové, kteří si zajišťovali přízeň bohyně štědrými dary; nalezena byla například soška Artemidy celá ze zlata, náhrdelníky či šperky až z Persie či Indie.

Roku 356 př.n.l. byl chrám zničen požárem, který vypukl údajně té noci, kdy se narodil Alexandr Makedonský (21.srpna - řecký historik Plútarchos píše, že "bohyně byla příliš zaneprázdněna péčí o narození Alexandra, než aby seslala pomoc ohroženému chrámu"). K činu se při mučení přiznal jinak neznámý Hérostratos, který jako motiv uvedl nepřekonatelnou touhu učinit své jméno nesmrtelným. Obyvatelé Efesu se proto rozhodli jeho jméno nikdy nevyslovovat a chrám co nejrychleji obnovit. Tak se skutečně stalo za dvacet let, a to po dobytí Malé Asie Alexandrem Velikým, který na obnovu chrámu též přispěl. Na přestavbu chrámu dohlížel sochař Skopás, který pracoval také na mausoleu v Halikarnassu. Nový chrám měl základnu o rozměrech asi 130x80 metrů, kterou obklopovaly mramorové schody. Poté se Efesos stal jedním ze středisek římské provincie Asia. Když sem zavítal svatý Pavel, zanechal nám informaci, že v 1. stol. n.l. byl chrám zdoben pozlacenými sloupy a stříbrnými soškami.

Chrám byl znovu zničen, tentokráte Góty roku 262 n.l. Efesané opět odhlasovali jeho obnovu, ale ve čtvrtém století našeho letopočtu již bylo oficiálním náboženstvím celé římské říše křesťanství a chrám ztratil svou náboženskou funkci. Roku 401 byl pak chrám naposledy zničen. Efesos byl později opuštěn a chrám za tureckého panství dále chátral. Když na místo roku 1100 přijeli křižáci a místních se vyptávali na chrám, ti jen zmateně kroutili hlavou. O žádném chrámu nic nevědí.

Artemis - řeská bohyně lovu

Do dnešních dnů se zachovaly jen fragmentární zbytky. Až roku 1863 byl Britským muzeem vyslán John Turtle Wood, aby chrám nalezl. Avšak nevěděl, kde ho má hledat. Nakonec roku 1869 zbytky chrámu skutečně odkryl. Vše co se nalezlo se dodnes nachází v Britském muzeu. Proběhly také pokusy chrám obnovit, ale znovu vztyčen byl nakonec jen 1 sloup, aby připomínal, že zde stál jeden ze sedmi divů světa. I přes to, že detailní popisy nám umožňují udělat si celkovou představu o vzhledu chrámu, nikdy se nedozvíme, jakou nádherou se mohl Efesos pyšnit. Hlavní krásy chrámu totiž spočívaly v architektonických a uměleckých detailech, které už zůstanou navždy neznámé.

Flash verze na www.sweb.cz/divysveta
Šťastnou cestu přeje Vlk  

5 nejbližších tipů

 1. obec Velký Osek - Kolínsko - vzdálenost: 6.8 km
 2. obec Ratenice - Kolínsko - vzdálenost: 7.0 km
 3. Nymburské krematorium - skvost puristické architektury - vzdálenost: 8.0 km
 4. obec Cerhenice - Kolínsko - vzdálenost: 8.2 km
 5. obec Pečky - Kolínsko - vzdálenost: 8.5 km

5 nejbližších ubytovacích zařízení

 1. Modrý bod (penzion) - vzdálenost: 13.6 km
 2. Autokemp SUS + Lonská (kemp) - vzdálenost: 21.4 km
 3. Mlýn Davídkov - restaurace a pen (penzion) - vzdálenost: 24.4 km
 4. Ubytovna TJ Stadion Kutná Hora (ostatni) - vzdálenost: 24.4 km
 5. Legner Hotel Zvánovice (hotel) - vzdálenost: 32.3 km
GPS poloha
 1. ,
  Klikněte na mapu pro přenesení polohy..


50°8'29.3240''N 15°7'10.2479''E GeoURL